Om os

DTU Transports opgave er at styrke transportforskningen i Danmark, så der skabes et større vidensgrundlag for de transportpolitiske beslutninger baseret på en mere helhedsorienteret transportforskning. Det søges opfyldt ved en samling og bedre koordinering af den eksisterende forskning og ved en udvidelse af forskningsindsatsen.

DTU Transport driver inden for sine forskningsområder såvel grundforskning som anvendelsesorienteret forskning og arbejder desuden med innovation, udredning og formidling af viden med det formål, at nyttiggøre forskningsresultater og bringe dem i anvendelse. Instituttet er opbygget med en stor forskningsmæssig bredde og aktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde, at tværfagligheden i løsningen af de transportfaglige problemstillinger særligt understreges.

Instituttet deltager aktivt i nationalt og internationalt, forskningssamarbejde, herunder EU, og koordineringen heraf. Derudover deltager DTU Transport aktivt i forskeruddannelsen, bl.a. ved ansættelse af ph.d.-studerende inden for de tre forskningssektioner og Data- og Modelcenter.  

Offentliggørelsen af DTU Transports forskningsresultater sker dels i instituttets egne rapport- og notatserier, dels i relevante danske og internationale fagtidsskrifter samt på konferencer mv. Herudover lægger instituttet stor vægt på en anvendelsesorienteret og pædagogisk formidling af disse forskningsresultater til større kredse.

https://www.transport.dtu.dk/om-transport-dtu
29 MARTS 2020