Tilbud til Gymnasier

Transporthorisonter er en inspirationsbog om de vigtigste udfordringer, ideer og forskningsresultater inden for bl.a. mobilitet, trængsel, logistik, trafikpsykologi, infrastruktur og økonomi samt om transportsektorens indvirkning på miljø, sundhed og samfundsudvikling.

Transporthorisonter og det tilhørende opgavehæfte er skrevet af forskere og studerende ved DTU Transport. Bogen gennemgår de forskellige fagområders praktiske betydning for individer, samfund og på globalt niveau. Transporthorisonter udleveres gratis som klassesæt til alle gymnasier og tekniske skoler, og det er håbet, at bogen vil blive brugt i eksempelvis fagene matematik, naturgeografi, samfundsfag og psykologi samt i det tværfaglige tematiske arbejde. Ud over gymnasierne henvender bogen sig til alle som interesserer sig for transportsystemets rolle i samfundet, og som måske på deres vej har bidt mærke i forhold, som de har undret sig over.

De enkelte kapitler kan åbnes fra venstremenuen