Eksempel på samarbejde: Undersøgelse af glatte skinner

Analyse udført for Transportministeriet og DSB i 2012-2013

i 2012-2013 gennemførte DTU en analyse for Transportministeriet og DSB - analysen omhandlede sikkerhedskritiske faktorer i forbindelse med togdrift foranlediget af Marslev-hændelsen i november 2011
Link til DTU nyhed

Rammeaftale mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet

DTU har en hovedaftale med Transportministeriet og en tillægsaftale med Trafikstyrelsen og Banedanmark 

DTU har indgået en rammeaftale Transportministeriet om løsning af en række opgaver som for eksempel Transportvaneundersøgelsen. Et andet eksempel er Landstrafikmodellen. Løsningen af disse to opgaver ligger hos forskere fra Transport DTU.

Dertil omfatter rammeaftalen også opgaver på vejtrafikområdet, som bl.a. ligger hos DTU Byg, som sammen med Vejdirektoratet har udarbejdet en handlingsplan for vejbygningsforskningen i Danmark.