Forskningsbaseret rådgivning

DTU samarbejder med Transportministeriet omkring myndighedsbetjening/forskningsbaseret rådgivning.

Se den seneste aftale om forskningsbaseret rådgivning med Transportministeriet, hvor du også finder en tillægsaftale med Trafikstyrelsen og Banedanmark.

DTU samarbejder også med øvrige ministerier, styrelser, virksomheder og organisationer omkring forskningsbaseret rådgivning på transportområdet.

Som eksempler på forskningsbaseret rådgivning kan vi nævne følgende:

Agglomeration

Projektet undersøger hvordan agglomeration – koncentration af økonomisk aktivitet som fx når virksomheder og arbejdskraft er lokaliseret i nærheden af hinanden –påvirker og påvirkes af transportprojekter. Samt hvordan kan agglomerationseffekter indgå i en samfundsøkonomisk vurdering af transportprojekter?  

 

Adfærdseffekter - kørselsomfang, bilejerskab og trafikmønstre

I projektet hvordan analysen af adfærdseffekterne for biler skal gribes an. Dette er yderligere konkretiseret i DTU notat af 23. juni "Afgiftsomlægning - oplæg til projektindhold". På denne baggrund har DTU Transport bedt COWI om assistance til at gennemføre analysen.

I den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra januar 2009 fremgår det, at det skal være billigere at anskaffe sig en ny, sikker og miljørigtig bil, mens det skal være dyrere at bruge bilen - især hvis den forurener meget, eller hvis kørslen foregår i områder og perioder med meget trængsel. Regeringen skal derfor udarbejde et beslutningsgrundlag for en grøn kørselsafgift som led i en omlægning af bilbeskatningen.