Innovation

Hvordan kan gods fragtes, så vi mindsker forureningskilder? Hvordan kan bedre intermodale løsninger se ud?  Hvilken betydning vil førerløse biler få for den enkelte og Danmarks transportnet? 

Transportområdet er et spændende sted at arbejde med forskning og innovation, for det har en stor betydning for vores hverdag. Derfor er vi også interesserede i at finde nye intelligente og bæredygtige løsninger.

I mange af vores forskningsprojekter ligger der også en grad af innovation. På transportområdet handler innovation ikke så meget om at udarbejde patenter eller specifikke produkter, som er klar til salg. Alligevel tænker vi meget på hele værdikæden – nemlig at forskning også kan implementeres i samfundet – og dermed gøre en forskel til gavn for samfundet. Implementeringen kan være et samarbejde med ministerier, der får ny viden til at ændre på lovgivningen eller det kan være transportindustriens samarbejdspartnere som får et grundlag på at ændre deres metoder.

Innovationsfondens bevillinger går til projekter som udfylder nedenstående værdikæde, hvilket DTU også følger gennem flere transportprojekter.

 

DTU arbejder med forskellige udviklingsområder for at øge aktiviteten inden for innovation og samarbejde med erhvervslivet samt den offentlige sektor. Et af initiativerne inden for området er Transportens innovationsnetværk.

Inden for uddannelsesområder inddrages og opmuntres de studerende også til at arbejde med innovation på DTU – dels via af eksterne undervisere fra erhvervslivet og dels ved at deltage i innovationskonkurrencer.

Kontakten til erhvervslivet er gavnligt for alle partnere. Erhvervslivets erfaringer, muligheder og behov er med til at sikre forskningens anvendelighed og praktiske relevans, ligesom det altid er motiverende at se idéer blive til virkelighed. Til gengæld får virksomhederne adgang til den nyeste viden, der blandt andet kan hjælpe til at udvikle og måske effektivisere forretningen.

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor
DTU Management Engineering
45 25 15 14