Samarbejde

- Hvordan kan Danmark blive førende inden for grøn logistik? Og hvilken betydning vil det få for den enkelte?  - Hvordan kan vi få en optimal regulering af trafikken i byerne?  - Hvordan kan Danmark skabe intelligente transportløsninger inden for det maritime område eller fragt?

En del af løsningen er samarbejdsprojekter mellem forskere, myndigheder, virksomheder og organisationer. DTU kan levere den forskningsbaserede viden på transportområdet. Sammen kan vi finde frem til bæredygtige og banebrydende resultater.

Vi er åbne for nye samarbejdsmuligheder, der både kan være korte og meget specifikke bestillingsarbejder og længere udviklingsorienterede projekter.

Samfinansieret forskning
Forskning der typisk er finansieret ved, at både virksomheden og DTU bidrager med ressourcer til projektet. Projektet kan også være medfinansieret af en bevilling fra f.eks. Innovationsfonden. Det statslige bidrag betyder, at udbyttet fra projektet skal komme hele samfundet til gode.
 
Rekvireret forskning – indtægtsdækket virksomhed
Forskning på kommercielle vilkår som f.eks. konsulentydelser, analyser, målinger og afprøvninger. Rekvireret forskning finansieres fuldt ud af den virksomhed, som har bestilt forskningen.

DTU har tidligere samarbejdet med erhvervslivet inden for transportområdet om emner som:

  • Transportoptimering
  • Design af transportnetværk
  • Grøn logistik
  • Intelligente transportsystemer
  • Maritim logistik
  • Trafikstyring og brugerbetaling
  • Behovsstyret kollektiv trafik
  • Flådestyring
  • Terminaloptimering inden for det maritime område

Men der er mange flere områder der kunne være spændende at samarbejde omkring…

 

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor
DTU Management Engineering
45 25 15 14

Kontakt