Projekter

Forskerne på Transport DTU er involveret i en lang række projekter - både store projekter som løber over flere år men også en række mindre projekter i samarbejde med myndigheder og private virksomheder. DTU-forskernes involvering i projekterne spænder fra projektledelsen og dermed det overordnede ansvar for koordinering og styring af projektet til deltagelse som partner i projekter, hvor andre institutioner har projektledelsen.

Liste med aktuelle (current) projekter