Organisation

Transport DTU er organisatorisk forankret på instituttet DTU Management Engineering.

Transportforskerne er placeret i sektioner og forskningsgrupper på både DTU Management Engineering og på andre institutter og centre på DTU.