Om os

DTU's transportforskning skaber et større vidensgrundlag for de transportpolitiske beslutninger. Vores nye opdagelser og resultater koordineres med den eksisterende viden til helhedsorienterede løsninger.

Inden for transportforskningsområdet driver DTU såvel grundforskning som anvendelsesorienteret forskning. Vi arbejder desuden med innovation, udredning og formidling af viden med det formål, at nyttiggøre forskningsresultater og bringe dem i anvendelse. Transportforskningen har en stor forskningsmæssig bredde og aktiviteter tilrettelægges, så der drages nytte af tværfagligheden i løsningen af de transportfaglige problemstillinger. 

DTU's transportforskere deltager i nationalt og internationalt forskningssamarbejde og koordineringen heraf. De medvirker i en række EU-projekter og deltager desuden aktivt i forskeruddannelsen bl.a. ved ansættelse af ph.d.-studerende i aktuelle forskningsprojekter og discipliner.

Transport DTU - én indgang til DTU

Transport DTU er et center, som samler information og viden om transportforskningen på tværs af institutter og centeret er dermed en kompetent indgang til universitetet for virksomheder og myndigheder. Transport DTU kan sætte virksomheder, myndigheder, presse - og studerende - i forbindelse med relevante forskere, hvad enten det drejer sig om forskningsprojekter, information eller myndighedsopgaver. Eller hvorvidt det er en studerende, som gerne vil specialisere sig inden for et særligt transportforskningsfelt.