Foto fra Sigh (Licitationen.dk)

Vejforums uddeling af pris for bedste studenterprojekt til Ida Marie Olesen fra DTU

mandag 16 jan 17
|

Vejforum

Vejforum er Vejbranchens årlige to-dages konference med op mod 80 faglige indlæg og en række workshops med diskussioner og mulighed for udveksling af erfaringer inden for både det tekniske og organisatoriske område. 

Vejforum 2017 finder sted 6-7. december. 

På Vejforum 7-8. december 2016 blev der for første gang uddelt en Vejbranchens Pris for branchens bedste studenterprojekt. Prisen gik til studerende Ida Marie Olesen fra DTU for projektet: "Transportinfrastrukturvurderinger og VVM: Integration og behandling af miljøkriterier i et samfundsøkonomisk perspektiv". 

Der indgik fem glimrende projekter i bedømmelsen. De bredte sig indholdsmæssigt fra belægningsdimensionering over dimensionering af vejkonstruktioner, BIM og vejplanlægning. Dommerudvalget bestod af tre medlemmer fra Vejforums repræsentantskab: Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet; Garbie Solvang Jørgensen, Herlev Kommune og Erik Kjems, Aalborg Universitet. 

Udvalget udtalte, at alle fem projekter i vurderingen havde høj standard. Men som bekendt kan der jo kun være én vinder, og vinderen blev altså DTU's Ida Marie Olesen med projektet:

 Transportinfrastrukturvurderinger og VVM: Integration og behandling af miljøkriterier i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Med prisen følger et rejselegat på 20.000 kr. Der er mulighed for at møde prisvinderen og få mere at vide om projektet den 2. februar 2017 på DTU kl. 12.30. Alle deltagere fra Vejforum 2016 er inviteret.

Fra bedømmelsesudvalgets omtale af Ida Maries projekt:
Som overskriften indikerer behandler Ida i sit projekt de processer, der ligger til grund for de beslutninger, der tages, når et nyt transportanlæg skal etableres.
Hun belyser VVM analysen meget dybdegående og påpeger en del kritisable forhold, som med henvisning til bl.a. udenlandske undersøgelser med fordel kunne behandles mere objektiv og i en mere åben proces.

Ida lægger også op til, at man måske bør inddrage helt nye udvælgelseskriterier, som man f.eks. kender fra Sverige, hvor en ny vej ikke altid ses som den oplagte løsning, når et transportbehov fra A til B skal opfyldes.
Ida designer, det hun kalder, den "ideelle" miljøkonsekvensvurdering ud fra bl.a. hendes litteraturgennemgang og implementerer den på et case studie vedrørende ringkorridoren omkring København på en overbevisende måde.

Projektrapporten har en meget høj standard, er velstruktureret med et flydende sprog, har gode illustrationer, der understreger og formidler projektindholdet på overbevisende vis, hvorfor prisen er velfortjent

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.