Fra dr.dk

Transport DTU har medvirket til anbefalinger om autonome skibe

mandag 20 mar 17
|

Kontakt

Michael Henriques
Chefkonsulent
DTU Management Engineering
33 73 71 15

Analyse om autonome skibe behandles i TV-avisen og på dr.dk

Søndag den 19. marts var der i TV-avisen et indslag om autonome skibe - baseret på den rapport, som Transport DTU sammen med DTU Elektro har udarbejdet for Søfartsstyrelsen.

Du kan se klippet fra TV-avisen her
Senere blev rapporten behandlet på dr.dk

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har kigget på DTU's anbefalinger og er enig i, at der er store potentialer - ikke mindst sikkerhedsmæssigt. 

Søfartsstyrelsen har bedt DTU om en analyse af potentialet for autonome skibe. Transport DTU og DTU Elektro har nu afleveret rapporten og konklusionen er, at der sikkerhedsmæssigt er mange gevinster at hente. Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler, at Danmark skal i front på området.

Rapporten, som Søfartsstyrelsen havde bestilt hos DTU, udkom i slutningen af uge 11 (16. marts).

Efter få dages læsning var Erhvervsminister Brian Mikkelsen i TV-avisen med rapporten; han ønsker at igangsætte projekter, som kan styrke denne teknologiudvikling. ”Jeg har bedt Søfartsstyrelsen fortsætte dialogen med erhvervet og brugerne om, hvorvidt der er projekter, der kan sættes i gang i nærmeste fremtid som kan styrke vores viden på området og medvirke til at få Danmark på søkortet, når der tales om autonom teknologi.”

De projekter, som Brian Mikkelsen omtaler, er bl.a. undersøgelse af, hvilke sensortyper - herunder kamera, radar og lidar teknologi - der skal i brug, for at computer algoritmer kan opfatte og forstå skibets situation, så sikker navigation kan opnås.

Analysen, som Chefkonsulent Michael Henriques fra Transport DTU har været med til at udarbejde, peger nemlig på, at den autonome teknologi på det maritime område især kan styrke produktiviteten, lette logistikken og ikke mindst højne sikkerheden. 

I analysen er der især fokuseret på mindre skibstyper i nærtrafik, såsom mindre ø-færger, slæbebåde, pramme, forsynings- og serviceskibe til boreplatforme og vindmøller samt autonome overfladefartøjer til servicering af undervands- og droneenheder til offshoreinspektion.

Hvad så nu?

Det erhvervsministeren nu vil arbejde hen imod er, at rammevilkårene er på plads, så der ikke er tekniske eller reguleringsmæssige barrierer, som spænder ben for udviklingen. 

Næste skridt er dertil videre samarbejde mellem DTU og Søfartsstyrelsen vedrørende elektronisk udkig. Sensorteknologi åbner op for nye muligheder i forhold til skibets design, indretning og operationsmåde, og projektet vil derfor bl.a. omhandle afprøvning, sikkerhed, fejlhåndtering m.m.

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

 

Læs hele rapporten

Hele rapporten med DTU's analyser og anbefalinger inden for området autonome skibe er tilgængelig på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Du kan finde den her. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.