Nyt nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning på gaden

tirsdag 15 nov 16
|

Læs Nyhedsbrevet fra Trafiksikkerhedsforskerne på DTU

DTU's trafiksikkerhedsforskere udgiver i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik et nyhedsbrev om aktuelle emner indenfor trafiksikkerhed.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet, så vil du i fremtiden få tilsendt nyhedsbrevet direkte i din indbakke. 

Transport DTU har sendt et nyt nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning på gaden. Det udgives med støtte fra Rådet for Sikker Trafik og november måneds udgivelse omhandler Cyklistsikkerhed

Cykling er en aktiv transportform, der ofte fremhæves for både at være godt for miljøet og for den enkeltes helbred. Sammenlignet med fx bilister er en cyklist dog mindre beskyttet, og risikoen for tilskadekomst er derfor betydelig i tilfælde af styrt med høj fart eller kollision med andre trafikanter, ikke mindst med biler eller andre motorkøretøjer.

Det er netop denne problemstilling, som undersøges i det nyeste nummer af nyhedsbrevet for Trafiksikkerhedsforskning fra Transport DTU, som udgives med støtte fra Rådet for Sikker Trafik

Nyhedsbrevet indeholder fire artikler, som fra forskellige vinkler sætter fokus på nogle af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til cyklistsikkerhed. 

Husk at det er muligt at abonnere på nyhedsbrevet. 

 

 

Dette nyhedsbrev indeholder fire artikler, der fra forskellige vinkler sætter fokus på nogle af de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til distraktion i forbindelse med bilkørsel.

Første artikel vedrører de nyeste forskningstendenser inden for området. Det fremgår blandt andet, at man i stigende grad er begyndt at interessere sig for, hvilke faktorer der bidrager til, at bilister vælger at involvere sig i ikke-kørselsrelevant aktivitet under kørslen.

I anden artikel stilles der skarpt på betydningen af sociale normer, mens det i tredje artikel diskuteres, om det er relevant at udvide fokus i forebyggelsen. Det vil sige, at man ikke kun fokuser på bilisten men også inddrager bilproducenter, systemdesignere og andre, der på forskellig vis bidrager til, at det er muligt for bilister at involvere sig i ikke-kørselsrelevant aktivitet under bilkørsel. Disse har derfor tilsvarende mulighed for at reducere muligheden for ikke-kørselsrelevant aktivitet under bilkørsel.

I fjerde og sidste artikel rettes fokus mod fremtidens biler, idet der ses på udvalgte aspekter af distraktion i forbindelse med automatiseret kørsel.

Bliv sikrere på cykel - artkiler fra Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik har flere informationsartikler med gode råd til forbedring af cykelsikkerhed. Du finder dem under 'Råd og Viden' på deres hjemmeside. Nyhedsbrevet for Trafiksikkerhedsforskning i november 2016 behandler dette emne. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.