Professor Mogens Fosgerau tildelt bevilling fra det Europæiske Forskningsråd til forskning i en ny type statistiske modeller

tirsdag 18 apr 17
|

Kontakt

Mogens Fosgerau
Professor
DTU Management Engineering
45 25 65 21

Professor Mogens Fosgerau fra DTU Management Engineering, Transportøkonomi, er som en af fem danskere i år blevet tildelt det meget prestigefyldte Advanced Grant fra ERC (European Research Council).

Bevillingen er på 2,5 mio. euro over fem år og skal anvendes til udvikling af en ny type avanceret statistisk model, som i fremtiden kan forbedre forudsigelsen af menneskers valg og adfærd i bl.a. trafikken. De nye modeller er baseret på generaliseret entropi.

Der er mange situationer i vores hverdag, hvor vi har brug for at kunne forudsige menneskers valg mellem mange alternativer. Det gælder fx i planlægning af transportsystemer, hvor der er brug for at kunne forudsige trafikmønstre, men også i situationer som fx bilsalg og hvordan det påvirkes, hvis registreringsafgiften ændres. Eller hvordan kunder i supermarkeder reagerer på priser. Eller hvordan turister vælger rejsemål. I disse situationer anvendes som regel en type statistiske modeller for forbrugeradfærd.

"Vi vil i første omgang fokusere på anvendelser inden for transportområdet, blandt andet til at forudsige trafikanters ruter gennem trafiknetværk. Det er et svært problem, fordi der er så mange muligheder for ruter i store netværk. Siden kan modellerne udbredes til mange andre områder"
Professor Mogens Fosgerau

En god model skal kunne beskrive komplekse substitutionsmønstre. Fx vil en prisstigning for bil X få salget af andre biler til at stige i forskellig grad: salget vil stige mest for de biler, som ligner bil X på en eller anden måde. Denne type substitutionsmønstre kan de nuværende modeller godt klare - i princippet. Men de nuværende modeller er ikke-lineære, og derfor er de beregningsmæssigt meget tunge at arbejde med. De har samtidig problemer med at håndtere, hvis der mangler relevant information i data. Især det sidste er alvorligt, for i virkelighedens verden har vi nærmest aldrig adgang til alle relevante informationer.

Professor Mogens Fosgerau skal med bevillingen fra ERC Advanced Grant i de næste år arbejde med et nyt paradigme for statistiske modeller for forbrugeradfærd, som bygger på entropibegrebet, kendt fra fysik og informationsteori. Ved hjælp af entropi er det muligt at transformere modeller, så de bliver lineære, hvilket gør dem beregningsmæssigt meget attraktive, samtidig med at de er robuste overfor manglende information. Med en generaliseret entropi bliver det muligt at få modellerne til også at beskrive mere komplekse substitutionsmønstre.

De nuværende statistiske modeller for forbrugeradfærd er anvendt i tusindvis af sammenhænge verden over. Måske de nye modeller kan blive endnu mere udbredte.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant er en stor anerkendelse og tildeles førende og etablerede forskere, som med midlerne kan bedrive banebrydende højrisikoforskning. 

Ved dette års uddeling af ERC Advanced Grant er fem hentet til Danmark. To bevillinger er gået til forskere på DTU, to til Københavns Universitet og en til Aarhus Universitet. Hermed har 49 danske forskere fået tildelt bevillingen.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet - eller hos European Research Council.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.