Transportadfærd

Forstår, simulerer, forudsiger og evaluerer effekten af de faktorer, der ligger bag oprindelse, udvikling og ændring af den individuelle adfærd over tid.

Overordnet beskrivelse

Transport er, også helt nede på det individuelle plan, en kompleks størrelse. Forskningsdisciplinen om transportpsykologi og -adfærd giver forskningsbaserede forklaringer på det menneskelige aspekt i trafikken. Det kombinerer viden om virkningerne af individuelle karakteristika såsom holdninger, vaner og færdigheder med en kortlægning af rejseadfærd hos enkeltpersoner og grupper. Transportpsykologi og -adfærd analyserer også samspillet mellem trafikanterne og de begrænsninger i transporten, som relaterer sig til egenskaber, adfærd og præferencer (såsom socio-demografiske tendenser, effekter af sociale netværk, transportteknologier, modalvalg, komfort og overbelastningsnivauer).


Transportsystemet har nogle kvaliteter såsom tilgængelighed, sikkerhed og bæredygtighed, som ofte overføres til de transportpolitiske mål. For at imødekomme disse mål må der løbende laves justeringer baseret på forskellige politikker og foranstaltninger. For at optimere de samfundsmæssige initiativer har en omfattende viden om trafikanter og deres adfærd en afgørende betydning. Den ekspertise kan forskningen inden for transportpsykologi og -adfærd bidrage til:

• Evalueringer af de adfærdsmæssige konsekvenser af et givet initiativ (a priori eller efterfølgende)
• Udformning af ​​fokuserede (dvs. for visse brugergrupper) eller generelle (for alle brugere) initiativer
• Identifikation af de bedste midler til at modificere trafikanters adfærd
• Forstå brugernes svar på et særligt initiativ (fx infrastrukturløsninger og politik)

På baggrund af ovenstående giver disciplinen inden for transportpsykologi og -adfærd forskningsbaseret støtte til udviklingen af ​​et optimalt transportsystem med forslag til alternative løsninger for at fremme adfærdsændringer på forskellige niveauer.

Kontakt

Mette Møller
Seniorforsker
DTU Management Engineering
45 25 65 37

Kontakt

Sonja Haustein
Seniorforsker
DTU Management Engineering
45 25 65 19