Trafiksikkerhed

Skaber den forskningsbaserede viden, der muliggør effektive tiltag til at reducere antallet af færdselsuheld og disses alvorlighed.

Det er en kendt faktor, at trafikken dræber, og trafikdræbte og sårede er derfor omfattet store omkostninger.

Formålet med forskningsdisciplinen inden for trafiksikkerhed er at skabe et videnskabeligt grundlag for en løbende reduktion i antallet af trafikulykker og den skade de forvolder i et samfund med et stigende mobilitetsbehov. For at opnå dette er der behov for både en grundlæggende forståelse af årsagerne til ulykker, risikofaktorer og det kvantitative skøn af virkningerne for trafiksikkerhedsforanstaltninger for at disse kan prioriteres rigtigt. Forskningen i trafiksikkerheden drager fordel af at have et tæt samarbejde med og interesse fra både national og international forskning, fra Transportministeriet og fra Justitsministeriet.

Trafiksikkerhedsforskerne på DTU udgiver - sammen med Rådet for Sikker Trafik - et nyhedsbrev om forskellige trafiksikkerhedsemner. Læs det seneste nyhedsbrev her

Kontakt

Mette Møller
Seniorforsker
DTU Management Engineering
45 25 65 37

Kontakt

Sonja Haustein
Seniorforsker
DTU Management Engineering
45 25 65 19