Smart Mobility

Smart Mobility kombinerer nye sensing teknologier med avancerede prognose - og modelleringsværktøjer for at skabe applikationer, der kan gøre vores transportsystemer i stand til i højere grad at medregne både behov og begrænsninger

Besides the typical Intelligent Transport Systems (ITS) sensing technologies, such as cameras, radars, Floating Car Data and vehicle counters, the team has been using multiple Big Data sources, such as smartcard data, smartphone data, crowdsourced data, and the internet itself">Udover de typiske teknologier inden for intelligente transportsystem (ITS) som eksempelvis kameraer, radarer, Floating Car Data og trafiktællere på køretøjet, ser Smart Mobility Lab også på flere forskellige big data kilder som eksempelvis data fra smartcard, smartphones samt crowdsourced data og selve internettet som datakilde.

Med hensyn til modellering og metoder til prognoser bygger Smart Mobility Lab videre på veletablerede forskningsområder som intelligente transportsystemer (ITS), datalogi, dynamiske systemer og transportmodellering og -teknik samt nye tendenser så som Model Based Machine Learning og Netværk Sciences.

Ansøgningerne fokuserer på både privat og offentlig transport, på ITS, trafikstyring og drift samt på brugerne. Eksempler omfatter bl.a. real-time trafikprognoser, prognoser for busankomster, løsninger for buskontrol, efterspørgsel på prognoser for offentlig og privat transport, hændelsesanalyser og effektprognoser samt individuelle og kollektive mobilitetsanalyser.

Vi fokusere på situationer, hvor transportsystemet er uden for normalen: store arrangementer, trafikale hændelser, nedbrud i den offentlige transport, vejarbejder, ekstremt vejr og så videre. Mens de eksisterende systemer er godt forberedt til regelmæssig adfærd, som eksempelvis til pendling, er det i de forstyrrende ikke-tilbagevendende scenarier, at de nuværende løsninger viser sine begrænsninger og hvor der er et potentiale for forbedringer.

Etableringen af Smart Mobility Lab er er resultat af et længere samarbejde med MIT's ITS Lab i Boston og Singapore, og etableringen har til formål at være DTU's tværministerielle initiativ med international reference. Smart Mobility Lab blev officielt oprettet 1. juni 2016 med eksisterende samarbejder i Danmark med Google, Vejdirektoratet, Københavns Kommune og Movia.

Kontakt

Francisco Camara Pereira
Professor
DTU Management Engineering
45 25 14 96