Cykeltransport

Undersøger hvad der får personer til at benytte cyklen som transportmiddel samt de samfundsmæssige konsekvenser af cykeltransport

Verden over kommer der større og større fokus på cykeltransport, som potentielt kan udgøre en central del af det lokale transportbillede. Den større fokus på netop cykeltransport udspringer af et ønske om at opretholde en høj mobilitet og samtidig at have fokus på bæredygtighed, sundhed og livskvalitet. Især i og omkring de større byer ses en større andel af cykeltransport som en vigtig løsning på fremtidens transportsystem, idet pladsen til at udvide det øvrige transportnetværk ofte er trang.

I forhold til andre lande cykler især danskerne rigtig meget og politikere og byplanlæggere fra hele verden søger mod Danmark for at afklare, hvilke forhold der er vigtige for at gøre cykling til en succes. På Transport DTU har vi et bredt netværk af medarbejdere, som forsker i netop hvordan både demografiske, teknologiske, sikkerhedsmæssige, psykologiske og kulturelle forhold påvirker cykeladfærd. Vi interesserer os bl.a. for, hvordan den teknologiske udvikling inden for elcykler og ITS kan påvirke sikkerheden og de generelle cykelforhold. Vores unikke placering i Danmark giver os et solidt empirisk grundlag for indsamling af data til vores analyser. Vi har et ønske at udvikle eksisterende transportmodeller til at indeholde cykeltransport i et højere detaljeringsniveau, så det i fremtiden er muligt at udføre bedre samfundsøkonomiske beregninger af investeringer i cykelinfrastruktur.

 

Kontakt

Anders Fjendbo Jensen
Adjunkt
DTU Management Engineering
45 25 65 96