Alternative drivmidler og energi

Alternative drivmidler spiller en væsentlig rolle, når transportens miljø- og energimæssige konsekvenser skal mindskes i fremtiden. Vi forsker i og anvender forskningsresultater om alternative drivmidler i transport for bedst muligt at kunne vejlede og belyse den danske transportsektors fremtidige omstilling.

Miljø- og klimaeffekter af transport har givet fornyet interesse for alternative drivmidler i transportsektoren. Vores forskning retter sig generelt mod alle alternative drivmidler, men har hidtil været fokuseret på elektrisk transport. Forskningen har dækket mange aspekter af elektrisk transport (som kan overføres på andre drivmidler med tilsvarende udfordringer) herunder:

  • Efterspørgsel efter elbiler
  • Barriere for elbiler
  • Optimering af ladeinfrastruktur

Efterspørgsel dækker meget bredt, hvordan en bilist kan tænkes at udskifte sin konventionelle bil eller førstegangskøberen købe en elbil i lyset af priser på konventionelle og elbiler, forbrugerens holdninger til miljø, transport og teknik, forbrugerens erfaringer med elbiler etc. Disse modeller er interessante for mange interessenter. De giver offentlige institutioner indblik i, hvordan de kan ændre befolkningens bilvaner, bilindustrien kan få indblik i, hvordan de øger salget, og beslutningstagere kan få indsigt i, hvilke faktorer der afgør om ambitioner mht. grøn omstilling mm. bliver en succes.

Efterspørgselsstudier giver også indblik i de faktorer, som er de umiddelbart største barrierer for elbilers fremtid på bilmarkedet. Sammen med Transport DTUs indsigt i danskernes rejsevaner fra Transportvaneundersøgelsens (TU) data, kan indsigten i barrierer fortælle om barriererne kræver mere information, kræver ændringer i rejsevaner eller først kan fjernes ved hjælp af den teknologiske udvikling.

Optimering af ladeinfrastruktur spiller også en vigtig rolle både for forbrugeren, så den begrænsede rækkevidde for elbiler udgør et mindre problem og for udbydere af ladestandere, som gerne vil have tilfredse kunder og kunne designe deres udbud af ladestandere så effektivt som muligt. For at kunne besvare spørgsmål om optimal infrastruktur udnytter Transport DTU samspillet mellem de eksperter i trafikadfærd og optimering, som er på DTUs institutter.

Kontakt

Stefan Eriksen Mabit
Lektor
DTU Management Engineering
45 25 15 10