Transportøkonomi

Tværgående temaer

Transportforskningen på DTU er inddelt i en række forskningstemaer, som relaterer sig til aktuelle kompetencer og interesser

Forskningstemaerne udgør generelle grundlag for DTU's aktuelle transportforskning og fokusområder. Temaerne er dermed en rettesnor for, hvilke forsknings- og øvrige projekter transportforskerne indgår i, men der kan altid opstå muligheder i forbindelse med nye emner, som ligger uden for de aktuelle temaer.