By og transport

Forskning

Transport DTU fungerer som overordnet kontakt til DTU's transportforskning på tværs af institutter og tværfaglige centre. Transport DTU har overblik over, hvor og hvem der på DTU beskæftiger sig med transportområdet, så centeret er en vigtig indgang for alle interessentgrupper; myndigheder, studerende og transportvirksomheder.

Transportforskningen på DTU
DTU's transportforskere arbejder primært med transportplanlægning og med trafikanternes anvendelse af transportsystemerne. Målet for forskningen er at finde løsninger til en effektiv indretning af transportsektoren i lyset af dens tre store udfordringer, nemlig trængsel, klima/miljøproblematikken samt trafiksikkerhed. Transportforskning er grundlaget for de tætte relationer til vore tre primære aftagere og interessentgrupper: Transportmyndigheder (rådgivning), Studerende (uddannelse) og Transportvirksomheder (innovation).

Transportforskerne på DTU er ingeniører, økonomer, psykologer samt personer med andre faglige specialiseringer. De mange faggrupper byder hver især ind med viden på deres specialeområde, og gør DTU i stand til at yde tværfaglig forskning på højeste niveau (se benchmark).

Transportforskningen har et samfundsmæssigt sigte – og bidrager til at skabe konkrete resultater. 

Transportforskningen har fokus på at forstå transportsystemet og dets anvendelse med henblik på at kunne vurdere konsekvenserne af forbedringer som infrastrukturprojekter og policy-tiltag og andre reguleringsinitiativer. Med grundlag i en systemtilgang og brug af omfattende empiriske data benyttes statistisk analyse og kompleks matematisk modellering til at forklare og forudsige trafikken og dens konsekvenser. En del af den videnskabelige tilgang er at forstå og forklare individuel trafikantadfærd, dvs. brugernes optimering af deres transportaktiviteter og infrastrukturforvalternes optimering af kapacitetsudnyttelsen, inklusiv brugen af intelligente transportsystemer (ITS).

 


Forskningstemaer/Netværk
Forskerne deltager aktivt i internationale netværk samt i forskningsgrupper og tværgående temaer.

Internationalt sigte
Den videnskabelige stab er international. Vores mål er at gennemføre videnskabelig forskning på højeste internationale niveau i tæt samarbejde med førende universiteter og forskningsinstitutioner.

Kontakt
Transport DTU ledes af Professor Otto Anker Nielsen, men du er altid velkommen til at kontakte forskerne direkte, hvis du har brug for mere information om et område.

Du kan også kontakte de tilknyttede centre RailTech DTU, Maritime DTU og Center for Transport Analytics direkte.

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor
DTU Management Engineering
45 25 15 14