Ph.d. studiet

DTU's ph.d.-skole giver de studerende mulighed for en 3-årig uddannelse inden for et valgt forskningsområde

På DTU kan du få en tre-årig forskeruddannelse på niveau med verdens allerbedste inden for blandt andet transport, matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknologi, kemiteknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, mekanik, nanoteknologi, energi, byggeri, miljø, fødevarer, veterinærforskning og life science.

Som ph.d.-studerende skal du gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling samt et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt.

Gennem vejledning lærer du at forske
Ph.d.-studiet er en læreproces, hvor du som ph.d.-studerende gennem vejledning lærer at forske. Vejleder og ph.d.-studerende arbejder sammen i et team for derigennem at opnå den bedste forskning på området.

Ph.d.-studiet består af:

  • et selvstændigt videnskabeligt projekt
  • et uddannelsesforløb svarende til 30 ECTS point 
  • et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til ca. 3 mdr.
  • et eksternt studieophold
  • en afhandling 
  • et offentligt forsvar  

 

Yderligere information om phd-skolen på DTU Management Engineering kan du få her

Der er også mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervs-ph.d., hvor den studerende indgår i et tæt samarbejde med en virksomhed. Det kan både være ved samfinansiering eller ved erhvervsph.d.-ordningen. Læs mere.

Kontakt

Mia Vedel Meinfeldt
Ph.d. sekretær
DTU Management Engineering
45 25 46 76

Kontakt

Stefan Røpke
Professor MSO
DTU Management Engineering
45 25 45 54