EU og andre internationale projekter

Nedenstående projekter er støttet af EU-midler

Research and development of the European Transport Network Model –Transtools Version 3

Transtools 3 hjemmeside

Formålet med Transtools 3 (TT3) er en opgradering og videreudvikling af den tidligere model TRANSTOOL ("TOOLS for TRansport Forecasting ANd Scenario testing") - det vil sige en ny og forbedret europæisk transportmodel.

Projektet vil udvikle TT3 til en brugervenlig model, der kan give de politiske beslutningstagere et brugbart værktøj til vurdering og udvikling af bedre transportpolitikker. Der vil især blive taget hensyn til, at modellen skal imødekomme behovene hos mange forskellige typer af brugere. Modellen skal kunne anvendes til; analyser af EU-transportpolitikker, analyser af TEN-projekter, detaljeret EU sektoranalyser; herunder gods- og passagertrafik og link til tværregionale og nationale projektlederes vurderinger og anvendelser i medlemsstaterne.

Særligt fokus vil være på at øge detaljeringsgraden på moduler for jernbane, skibs- og flytransport. Målet her er at forbedre analyser med problemstillinger som omkostninger og kapacitet. En forbedret model til konsekvensanalyse vil også blive udviklet samt en mere præcis model for virkningerne af vejtransporten med hensyn til energiforbrug, udledning og sikkerhed.

Kontakt: Professor Otto Anker Nielsen


Scandria2Act - Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor

Scandria2Act hjemmeside

Projektet Scandria®2Act er igangsat på initiativ fra de regioner, der ligger langs Østersøregionen på korridoren fra Skandinavien til Middelhavet. Projektet repræsenterer byområder såvel som multimodale knudepunkter langs korridoren og målet er regional udvikling af transportudfordringerne.

Hovedformålet er at fremme en ren multimodal transport for at øge tilslutningsmuligheder og konkurrenceevne hos regionerne langs med korridoren. Samtidig er det ønsket at minimere den negative miljøpåvirkning fra transport. Til dette formål har projektpartnerne udviklet en fælles projektstrategi med følgende punkter:

• Arbejde for at indsætte af rene brændstoffer,
• Arbejde for udbygning af multimodal transport og
• Arbejde for etablering af en governance meknisme på flere niveauer - Scandria®Alliance.

Særligt i relation til dette projekt vil DTU arbejde på at:

  • Se på udvalgte ro-ro (roll on - roll off) muligheder i regionen og undersøge deres stabilitet pga.
    de pr. 1/1 2015 skærpede regler til indholdet i skibsbrændstoffer og
  • Undersøge behovet for shippers (fragtejere) i relation til multimodal godstransport.
 

Kontakt: Professor Harilaos N. Psaraftis